BREAKEOUT'S CORLEONE


Räddningslekis

Här gäller det att ta sig fram... 
  


 
Koncentration.... Sök å iväg....

 
 
 
 
Fort, fort å fortare!!


Jag har hittat någon!!!

Figgen hade min leksak så det vart lek och bus.

 
Här tränas hantering och lyft..


Donny passar på att pussas lite med  kursledaren!

 
Donny har hittat gömman..  finns det någon där inne..?

 

 

 

 
 
Rasspecialen 2009